Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
0123
0
» Polityka Prywatności i RODO

Polityka Prywatności i RODO

Szanowni Klienci,
 
Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z regulacją informujemy:
 
Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.koptershop.pl jest Piotr Stodulski, prowadzący działalność Black Horse Studio, ul. Kamińskiego 11, 21-040 Świdnik. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskasz pod adresem: info@koptershop.pl
1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:
a)   przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
b)   wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
c)   dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
d)   wysyłania informacji handlowych
 
2. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1, mogą to być podmioty takie jak:
a) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
b) firmy świadczące usługi księgowe.
c) firmy windykacyjne.
d) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.
 
3. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt mailowy: info@koptershop.pl

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl